Пространство за вдъхновение 2017

Изложба организирана от СБХ в гр.В.Търново 2017 с международно участие.

Текуща и в момента до 27.05.2017.